Regulamin

Regulamin Konferencji inspirującej "Szkoła od Nowa"

 1. W Konferencji inspirującej "Szkoła od Nowa” mogą uczestniczyć osoby dorosłe. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć za zgodą lub pod opieką rodziców.
 2. Organizatorami Konferencji jest grupa inicjatywna "Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mozaika w Białymstoku" pod matronatem Stowarzyszenie Kobieteria.
 3. Osoby uczestniczące w Konferencji inspirującej "Szkoła od Nowa” biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia fizycznego i emocjonalnego, zarówno w czasie zajęć, pomiędzy nimi jak i po.
 4. Organizatorki zastrzegają sobie prawo do zmian w programie Konferencji inspirującej "Szkoła od Nowa” z przyczyn niezależnych (np. niemożność prowadzących). W przypadku odwołania całej konferencji uczestniczki i uczestnicy mają prawo do zwrotu kosztów opłaconej konferencji i warsztatów.
 5. W wypadku rezygnacji z udziału w Konferencji inspirującej "Szkoła od Nowa”, wniesiona opłata nie jest zwracana. Możliwe jest przekazanie zarezerwowanego miejsca innej osobie.
 6. Prosimy o punktualne przybycie.
 7. Uczestniczki i uczestnicy wyrażają zgodę na utrwalanie swego wizerunku podczas Konferencji inspirującej "Szkoła od Nowa”. W razie nie wyrażenia zgody na utrwalenie wizerunku, należy poinformować o tym osobę robiącą zdjęcia bądź filmującą.
 8. Zgłoszenie udziału w Konferencji oraz warsztatach jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

Rejestracja i płatności

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji inspirującej "Szkoła od Nowa” jest rezerwacja miejsc na wydarzenia poprzez stronę internetową http://juchno.eu/mozaika2017 oraz dokonanie wpłaty za wybrane wydarzenia w terminie płatności trzech dni od daty rezerwacji.
 2. Wpłaty należy dokonać przelewem bankowym na konto Stowarzyszenia podane w e- mailowym potwierdzeniu rezerwacji oraz tutaj: 35 2130 0004 2001 0558 7084 0002
 3. Wpłata powinna znaleźć się na koncie Stowarzyszenia Kobieteria 3 dni od daty rezerwacji miejsca. Nie później jednak niż 1 dzień przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. Brak potwierdzonej wpłaty w wyznaczonym terminie spowoduje usunięcie rezerwacji.
 4. W razie wolnych miejsc jest możliwość zgłoszenia się i uiszczenia opłaty gotówką bezpośrednio przed zajęciami, w miejscu Recepcji wydarzenia.
 5. Cena zajęć wynosi 15 zł.
 6. Dla osób prowadzących i wolontariuszek i wolontariuszy udział w Konferencji jest bezpłatny. Ostateczną decyzję o niepłaceniu przez daną osobę podejmują organizatorki.
 7. Wszystkie opłaty są przeznaczone na organizację imprezy Konferencja inspirująca "Szkoła od Nowa" w ramach działalności odpłatnej Stowarzyszenia Kobieteria.

Plakat

Reklama