Regulamin

Regulamin „Kobieteria na Warsztat 5. Miłość”

 1. W „Kobieterii na Warsztat 5. Miłość” mogą uczestniczyć osoby dorosłe. Osoby niepełnoletnie za zgodą lub pod opieką rodziców.
 2. Osoby uczestniczące w „Kobieterii na warsztat 5. Miłość” biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia fizycznego i emocjonalnego, zarówno w czasie zajęć, pomiędzy nimi jak i po.
 3. W czasie każdych zajęć uczestniczka ma prawo odmówić odpowiedzi na pytania oraz odmówić udziału w proponowanych ćwiczeniach.
 4. Stowarzyszenie Kobieteria zastrzega sobie prawo do zmian w programie „Kobieterii na warsztat 5. Miłość” z przyczyn od siebie niezależnych (np. niemożność prowadzącej). W tej sytuacji uczestniczka ma prawo do zwrotu opłaty za odwołane zajęcia lub wyboru innych zajęć.
 5. W wypadku rezygnacji z udziału w „Kobieterii na warsztat 5. Miłość”, wniesiona opłata nie jest zwracana. Możliwe jest przekazanie zarezerwowanego miejsca innej osobie.
 6. Prosimy o punktualne przybycie.
 7. Uczestniczki wyrażają zgodę na utrwalanie swego wizerunku podczas „Kobieterii na warsztat 5. Miłość”. W razie nie wyrażenia zgody na utrwalenie wizerunku, należy poinformować o tym osobę robiącą zdjęcia.
 8. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

Rejestracja i płatności

 1. Warunkiem uczestnictwa w „Kobieterii na warsztat 5. Miłość” jest rezerwacja miejsc na zajęciach poprzez link zamieszczony na stronie internetowej www.kobieteria.org.pl oraz dokonanie wpłaty za wybrane zajęcia w terminie płatności i nie później niż przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
 2. Wpłaty należy dokonać przelewem bankowym na konto Stowarzyszenia podane w e- mailowym potwierdzeniu rezerwacji.
 3. Wpłata powinna znaleźć się na koncie Stowarzyszenia Kobieteria 2 dni od daty rezerwacji miejsca. Nie później jednak niż 1 dzień przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. Brak potwierdzonej wpłaty w wyznaczonym terminie spowoduje usunięcie rezerwacji.
 4. W razie wolnych miejsc jest możliwość zgłoszenia się i uiszczenia opłaty gotówką bezpośrednio przed zajęciami, w miejscu Recepcji wydarzenia.
 5. Zajęcia sprzedawane są jako pojedyncze zajęcia oraz w zestawach.
 6. Cena pojedynczych zajęć wynosi 15 zł.
 7. Cena zestawów (przy rezerwacji 3 i więcej zajęć za 15 zł): za 3 warsztaty 40 zł; za 4 warsztaty 50; za 5 warsztatów 60 zł; za 6 warsztatów 70 zł. Warsztaty w innych cenach nie podlegają zniżce, dolicza się ich pełen koszt.
 8. Cenę przy rezerwacji zestawów uczestniczka oblicza sobie sama od kwoty, którą wskaże system i tę kwotę wpłaca na konto Stowarzyszenia: 62 2130 0004 2001 0558 7084 0001.
 9. Członkinie Stowarzyszenia Kobieteria uiszczają opłaty zgodnie z wewnętrznym regulaminem.
 10. Dla osób prowadzących i wolontariuszek pomagających przy organizacji, warsztaty są bezpłatne w proporcji: 1 warsztat za 2,5 godz. pracy (należy tylko się zarejestrować!). Ostateczną decyzję o niepłaceniu przez daną osobę podejmują organizatorki.
 11. Wszystkie opłaty są przeznaczone na organizację imprezy „Kobieteria na Warsztat 5. Miłość” w ramach działalności odpłatnej Stowarzyszenia Kobieteria.

Reklama - A może koszulka?

Reklama

Plakat