Regulamin

Regulamin „Kobieteria na warsztat 4”

 1. W „Kobieterii na warsztat 4” mogą uczestniczyć osoby dorosłe. Osoby niepełnoletnie za zgodą lub pod opieką rodziców.
 2. Osoby uczestniczące w „Kobieterii na warsztat 4” biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia fizycznego i emocjonalnego, zarówno w czasie zajęć, pomiędzy nimi jak i po.
 3. W czasie każdych zajęć uczestniczka ma prawo odmówić odpowiedzi na pytania oraz odmówić udziału w proponowanych ćwiczeniach.
 4. Stowarzyszenie Kobieteria zastrzega sobie prawo do zmian w programie „Kobieterii na warsztat 4” z przyczyn od siebie niezależnych (np. niemożność prowadzącej). W tej sytuacji uczestniczka ma prawo do zwrotu opłaty za odwołane zajęcia lub wyboru innych zajęć.
 5. W wypadku rezygnacji z udziału w „Kobieterii na warsztat 4”, wniesiona opłata nie jest zwracana. Możliwe jest przekazanie zarezerwowanego miejsca innej osobie.
 6. Prosimy o punktualne przybycie.
 7. Uczestniczki wyrażają zgodę na utrwalanie swego wizerunku podczas „Kobieterii na warsztat 4”.
 8. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 9. Uczestniczki warsztatów sobotnich są zobowiązane do jednorazowego zakupu biletu wejścia do Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego, które gości nas w tym roku. Koszt biletu wynosi 3 zł.

Rezerwacje i płatności

 1. Warunkiem uczestnictwa w „Kobieterii na warsztat 4” jest rezerwacja miejsc na zajęciach poprzez link zamieszczony na stronie internetowej www.kobieteria.org.ploraz dokonanie wpłaty za wybrane zajęcia w terminie płatności i nie później niż przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
 2. Wpłaty należy dokonać przelewem bankowym na konto Stowarzyszenia podane w e-mailowym potwierdzeniu rezerwacji.
 3. Wpłata powinna znaleźć się na koncie Stowarzyszenia Kobieteria 2 dni od daty rezerwacji miejsca. Nie później jednak niż 1 dzień przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. Brak potwierdzonej wpłaty w wyznaczonym terminie spowoduje usunięcie rezerwacji.
 4. Zajęcia sprzedawane są w komponowanym indywidualnie zestawie oraz jako pojedyncze zajęcia.
 5. Cena pojedynczych zajęć wynosi 10 zł.
 6. Na zestaw składają się co najmniej 3 zajęcia płatne. Przy rezerwacji 3 i więcej zajęć płatnych obowiązuje zniżka 5 zł. Przy rezerwacji 6 i więcej zajęć płatnych przysługuje zniżka 10 zł. Przy rezerwacji 9 i więcej zajęć płatnych przysługuje zniżka 15 zł. Zniżki uczestniczka odlicza sobie sama (!) od kwoty, którą wskaże system i tak odliczoną kwotę wpłaca na konto.
 7. Członkinie Stowarzyszenia Kobieteria, które biorą czynny udział w organizacji wydarzenia uiszczają opłaty zgodnie z wewnętrznym regulaminem.
 8. Dla osób prowadzących i pomagających przy organizacji, warsztaty są bezpłatne (należy tylko się zarejestrować!). Ostateczną decyzję o niepłaceniu przez daną osobę podejmują organizatorki.
 9. Wejściówki na pozostałe wolne miejsca można będzie zakupić w czasie trwania „Kobieteria na warsztat 4” w miejscu odbywania się warsztatów.
 10. Wszystkie opłaty są przeznaczone na organizację imprezy „Kobieteria na Warsztat 4” w ramach działalności odpłatnej Stowarzyszenia Kobieteria.

Reklama - A może koszulka Kobieterii?

Reklama

Plakat